Advertisement

Xenlulose

Câu Hỏi


Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

  • Câu A. 222,75 gam
  • Câu B. 186,75 gam
  • Câu C. 176,25 gam
  • Câu D. 129,75 gam

Trả Lời


Câu Trả Lời Hay Nhất

Đáp Án : A

 

- Phản ứng: [C6H7O2(OH)3 ]n + 3nHNO3 xt H2SO4 [C6H7O2(ONO2)3 ]n+ 3nH2O.

 

                   0,75 mol                                                          0,75 mol;

 

→ m [C6H7O2(ONO2)3 ]n= 0,75.297 = 222,75 gam.


  • 14/10/2021

ngu có vậy ko biết trả loi


  • 02/08/2021

a


  • 30/06/2021

A


  • 16/05/2021

a

 


  • 16/05/2021

a

 


Advertisement