Advertisement

Xác định trường hợp sắt không bị ăn mòn điện hóa

Câu Hỏi


Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hóa thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn :

  • Câu A. Fe-Sn
  • Câu B. Fe-Zn
  • Câu C. Fe-Cu
  • Câu D. Fe-Pb

Trả Lời


  • 18/10/2021

yêu đi thì trả lời cho <3333333333


  • 18/10/2021

yêu đi thì trả lời cho <3333333333


  • 16/10/2021

câu b nha

 


  • 12/10/2021

câu b nhee

 


  • 03/10/2021

b

 


Advertisement