Advertisement

Xác định sất béo tạo thành t axit beo v

Câu Hỏi


Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

  • Câu A. 3
  • Câu B. 5
  • Câu C. 8
  • Câu D. 6

Trả Lời


  • 20/06/2021

Câu B.5 nha bạn

 


Advertisement