Advertisement

Xác định công thức phân tủa amin đơn chức dựa vào phản ứng axit-bazơ

Câu Hỏi


Trung hoà 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là

  • Câu A. C4H11N
  • Câu B. CH5N
  • Câu C. C3H9N
  • Câu D. C2H7N

Trả Lời


  • 09/08/2021

D nha

nY = nH=0.2

MY=9/0.2=45(g)


  • 13/07/2021

C


  • 24/05/2021

D nha


  • 21/05/2021

D tính số mol hcl suy ra m/n=M
có công tức là CnHn+3N suy ra 14n+17 =M suy ra n=?


Advertisement