Advertisement

So sánh lực bazủa các amin

Câu Hỏi


Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

  • Câu A. CH3NH2.
  • Câu B. NH3.
  • Câu C. CH3NHCH3.
  • Câu D. C6H5NH2.

Trả Lời


  • 31/05/2021

c nha bạn, càng nhiều ch2 thì bzo càng mạnh

 


  • 31/05/2021

c nha bạn, càng nhiều ch2 thì bzo càng mạnh

 


  • 24/05/2021

c nha

 


  • 16/05/2021

 đáp án c

 


  • 12/05/2021

C


Advertisement