Advertisement

So sánh lực bazủa các amin

Câu Hỏi


Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

 • Câu A. CH3NH2.
 • Câu B. NH3.
 • Câu C. CH3NHCH3.
 • Câu D. C6H5NH2.

Trả Lời


 • 22/08/2021

C6H5-NH2 < NH3  < CH3_NH2 < CH3-NH-CH3. Chon C.


 • 24/06/2021

a


 • 24/06/2021

C


 • 23/06/2021

c

 


 • 21/06/2021

C  https://www.facebook.com/thayvukhacngoc/posts/1826376110965175/ 


 • 20/06/2021

Đáp án C, amin bậc 2 mạnh hơn amin bậc 1 và amin bậc 3

amin no mạnh hơn amin có vòng benzen

 


 • 31/05/2021

c nha bạn, càng nhiều ch2 thì bzo càng mạnh

 


 • 31/05/2021

c nha bạn, càng nhiều ch2 thì bzo càng mạnh

 


 • 24/05/2021

c nha

 


 • 16/05/2021

 đáp án c

 


 • 12/05/2021

C


Advertisement